x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Representacions i models