x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC