x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Comunicació oral x Comunicació escrita x Indagació i recerca