x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo