x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Comunicació oral x Sortides i treball de camp