x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Comunicació oral x Resolució de problemes