x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita