x Treball en context x Representacions i models x Resolució de problemes