x Treball en context x Eines TIC x Raonament i argumentació