x Gestió d'informació x Raonament i argumentació x Mapes i plànols