x ODS x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació