x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Comunicació oral x Fonts primàries