x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Comunicació escrita x Fonts primàries