x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Resolució de problemes x Gestió d'informació