x Animacions i simulacions x Representacions i models x Comunicació escrita