x Animacions i simulacions x Representacions i models x Indagació i recerca x Mapes i plànols