x Animacions i simulacions x Resolució de problemes x Mapes i plànols