x Animacions i simulacions x Resolució de problemes x Gestió d'informació