x Comunicació escrita x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Exercitació lingüística