x Comunicació escrita x Animacions i simulacions x Eines TIC x Comunicació oral