x Comunicació escrita x Comunicació oral x Fonts primàries x Eines TIC x Indagació i recerca