x Comunicació escrita x Comunicació oral x Indagació i recerca x Eines TIC x Gestió d'informació