x Comunicació escrita x Comunicació oral x Representacions i models x Indagació i recerca x Animacions i simulacions