x Comunicació escrita x Comunicació oral x Resolució de problemes x Animacions i simulacions