x Comunicació escrita x Comunicació oral x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Eines TIC