x Comunicació escrita x Comunicació oral x Eines TIC