x Comunicació escrita x Fonts primàries x Representacions i models x Raonament i argumentació