x Comunicació escrita x Fonts primàries x Exercitació lingüística