x Comunicació escrita x Fonts primàries x Gestió d'informació