x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Eines TIC x Gestió d'informació