x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Comunicació oral x Animacions i simulacions