x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Eines TIC x Fonts primàries x Indagació i recerca