x Comunicació escrita x Representacions i models x Fonts primàries x Raonament i argumentació