x Comunicació escrita x Representacions i models x Raonament i argumentació x Indagació i recerca