x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo