x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Indagació i recerca x Animacions i simulacions