x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca x Raonament i argumentació x Fonts primàries