x Comunicació escrita x Eines TIC x Representacions i models x Taules i gràfics