x Comunicació escrita x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Resolució de problemes