x Comunicació escrita x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes