x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Exercitació lingüística