x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Eines TIC