x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Gestió d'informació