x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Fonts primàries x Comunicació escrita x Eines TIC