x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Fonts primàries x Eines TIC x Indagació i recerca