x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Resolució de problemes