x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Exercitació lingüística