x Comunicació oral x Fonts primàries x Eines TIC x Animacions i simulacions