x Comunicació oral x Fonts primàries x Eines TIC x Raonament i argumentació