x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Eines TIC x Sortides i treball de camp